Activity

Home Article Event Policy Download From Packages  Pay Cash E-mail Contact Us History Customer Favorite Links  Car Water1 Car Water2 Car Water3 New Products1 New Products2 Design Website Cm Business Card Activity Design Logo Global Rich Club (GRC Thai )1 Social Festival02 seo thai, sem Diamond Holiday Travel Global Rich Club (GRC Thai ) 2 Tiens LNI Unicity True Power Rich

งานประจำปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 27-28 ธ.ค.2552 (วงเวียนใหญ่)

¾ÃкÃÁÃÒªÒ¹ØÊÒÇÃÕÂì ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨éÒµÒ¡ÊÔ¹ÁËÒÃÒª ǧàÇÕ¹ãË­è

ประวัติ และความเป็นมา

พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม ออกแบบและควบคุมการหล่อโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ศิลปินผู้ปั้นคือนายแสวง สงฆ์มั่งมี เป็นพระบรมรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ประทับบนหลังม้า ทรงพระมาลา เบี่ยงหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่จันทรบุรี พระหัตถ์ขวา ทรง พระแสงดาบชูออกไปเหนือพระเศียร พระหัตถ์ซ้ายทรงบังเหียน ท่านำพลรุกไล่ข้าศึก

โดย ที่พระบรมราชานุสาวรี ย์แห่งนี้ ทางรัฐบาลได้ให้ประชาชนออกเงินบริจาคสร้าง และเปิดโอกาสให้ได้ออกเสียงเลือกแบบด้วย ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เลือกแบบในปัจจุบันนี้

ทาง ราชการได้ประกอบพระราชพิธีเปิด และถวายบังคมพระบรมราชาอนุสาวรีย์ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2497 และในวันที่ 28 ธันวาคม 2497 จึงมีรัฐพิธีเปิด เป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ

วัน ที่ 28 ธันวาคม 2310 เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กอบกู้เอกราชชาติไทยกลับคืนหลังจากการเสียกรุงครั้งที่สอง ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันถวายบังคมพระบรมราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ วงเวียนใหญ่ และเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนวัดอินทาราม ตลาดพลู บางยี่เรือ กทม ในปัจจุบัน

ในเดือนพฤศจิกายน 2548 กรุงเทพมหานครได้ ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์วงเวียนใหญ่ให้แลดูสวยงามขึ้น มีการติดตั้งไฟส่องพระบรมราชานุสาวรีย์ในเวลากลางคืน แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2551

พระเจ้าตากสินมหาราช จะมีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระองค์ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ วงเวียนใหญ่

1487

บรรยากาศในงาน พระเจ้าตากสินมหาราช

บริเวณถนนลาดหญ้า ตั้วแต่บริเวณวงเวียนใหญ จนถึง บริเวณ ถนนคลองสาน ร้านอาหารนาๆ ชนิด เปิดซุ้มขายของมากมาย ริม2 ฝั่งถนน ยาวกว่า 6 กิโล และงานบันเทิง อาธิเช่น นักร้อง กิจกรรม ชิงรางวัล และอื่นๆ มากมาย จะจัดขึ้นใน ช่วง วันที่ 27-28 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งจัดว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญ

พื้นที่จัดงานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ริม2 ฝั่งถนน ลาดหญ้า ตั้งแต่ วงเวียนใหญ่ จนถึง คลองสานท่าเรือสี่พระยา

บริเวณงานบันเทิง

นักร้องชื่อดัง เปิดตัวในงาน ด้วยเพลง กวากหนาม สุดประทับใจ

คนนับหมื่น แห่ชม  ด้วยบรรยากาศ สุดซึ้ง

ภาพวิดีโอวันงานกับ ศินปิน วิด ไฮเปอร์

ด้วยความสามารถที่หลากหลาย สร้างความตื่นเต้นแก่ผู้ชม นับหมื่น !!

ชมวิดีโอ เดี๋ยวนี้

ร้านขายของที่ระลึก และสินค้าจำนวนมาก

อาหาร เครื่องดื่ม ของสะสม ของใช้ และอื่นๆ อีกมากมาย

ไฮเปอร์ ร่วมงาน สมเด็จพระเจ้าตากสิน